Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-100649-100111
Predmet:REDOVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE, TEHNOLOŠKO-PROGRAMSKA NADOGRADNJA I DALJINSKI NADZOR MIKROVALNE KOMUNIKACIJSKE MREŽE NAMIJENJENE ZA PRIJENOS PODATAKA SCADA SUSTAVA UNUTAR TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-STU-658/10-MB
 
29.12.2010Odluka o početku postupka nabave
12.1.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.1.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.2.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.2.2011Odluka o odabiru / poništenju
8.3.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja