Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PN-Z-736/19/TP, PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-Z-736/19/TP
 
3.1.2020Odluka o početku postupka nabave
8.1.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
8.1.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
20.1.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
23.1.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.2.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.3.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.4.2020Odluka o odabiru / poništenju
18.5.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja