Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0012214
Predmet:PREGLED SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE NA OBJEKTIMA PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA PN-T-292/16-AS
 
16.5.2016Odluka o početku postupka nabave
6.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.6.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.8.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
2.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja