Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0007024
Predmet:OBNOVA LICENCI ORACLE ZA 2022. GODINU PN-Z-051/22-VLB
 
9.2.2022Odluka o početku postupka nabave
18.2.2022Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
16.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.3.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.4.2022Odluka o odabiru / poništenju
3.5.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja