Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-151432-281211
Predmet:PN-T-950/11-VLB; ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) PN-T-950/11-VLB
 
15.12.2011Odluka o početku postupka nabave
29.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.1.2012Odluka o odabiru / poništenju
13.1.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja