Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S F15-0046050
Predmet:PRIPREMA, ISPITIVANJE I OVJERAVANJE UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA PN-T-566-19-LR
 
3.10.2019Odluka o početku postupka nabave
22.11.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.10.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.11.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.11.2019Odluka o odabiru / poništenju
31.12.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja