Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-137802-121010
Predmet:ODRŽAVANJE I POPRAVAK NISSAN VOZILA UKUPNO 12 VOZILA PN-P-551/10-MM
 
11.10.2010Odluka o početku postupka nabave
13.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
14.2.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja