Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0006878
Predmet:ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU PLINSKOG ČVORA ZABOK (PČ ZABOK) PN-I-070/18-MB
 
8.3.2018Odluka o početku postupka nabave
20.3.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.4.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
6.6.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja