Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0004613
Predmet:Obnova licenci i godišnje podrške proizvođača za komponente OKS i SUKAP sustava PN-STU-008-20-LR
 
24.1.2020Odluka o početku postupka nabave
3.2.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.3.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.3.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.3.2020Odluka o odabiru / poništenju
7.4.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja