Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-123319-030611
Predmet:BRTVENI MATERIJAL I BRTVE ZA PRIRUBNICE PREMA ANSI I ISO STANDARDU PN-T-395/11-LR
 
24.5.2011Odluka o početku postupka nabave
6.6.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.7.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.8.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.8.2011Odluka o odabiru / poništenju
26.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja