Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0003283
Predmet:ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) RTP SREDIŠNJA I ZAPADNA HRVATSKA PN-T-118/17-MB
 
15.2.2017Odluka o početku postupka nabave
23.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.3.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.3.2017Odluka o odabiru / poništenju
10.4.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja