Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
 
2.2.2018Odluka o početku postupka nabave
29.3.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
29.3.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
4.5.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
7.5.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
26.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja