Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0004741
Predmet:Mjesečni najam optičkih parica na relaciji Savska cesta 88a - PČ-MRS Ivanja Reka i na relaciji Savska 88a - PČ Lučko PN-STU-064/23-LR
 
25.1.2023Odluka o početku postupka nabave
2.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.2.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.2.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.2.2023Odluka o odabiru / poništenju
19.4.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja