Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0032208
Predmet:PN-SKU-224/13-VLB; SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA PN-SKU-224/13-VLB
 
21.3.2013Odluka o početku postupka nabave
8.4.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.5.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.6.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.6.2013Odluka o odabiru / poništenju
6.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja