Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0013738
Predmet:ZAMJENA ELEMENATA LBC UREĐAJA I NADOGRADNJA LBC UREĐAJA PN-T-206/21-DT
 
2.4.2021Odluka o početku postupka nabave
12.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.5.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.5.2021Odluka o odabiru / poništenju
17.6.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja