Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet: IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE MAGISTRALNOG PLINOVODA OMANOVAC-DARUVAR I KNEGINEC-VARAŽDIN po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-571/17-MB
 
4.10.2017Odluka o početku postupka nabave
18.10.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
18.10.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
3.11.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
6.11.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.1.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.2.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.2.2018Odluka o odabiru / poništenju
12.4.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja