Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0038621
Predmet:PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 01.10.2014. DO 30.09.2015 PN-T-430/14-LR
 
1.8.2014Odluka o početku postupka nabave
11.8.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.9.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.9.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.9.2014Odluka o odabiru / poništenju
25.11.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja