Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0008486
Predmet:ODRŽAVANJE RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-174/22-ŽF
 
23.2.2022Odluka o početku postupka nabave
3.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.4.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.4.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.4.2022Odluka o odabiru / poništenju
17.5.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja