Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0018919
Predmet:IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE -UGRADNJE KONTEJNERSKIH MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA PN-I-498/16-ŽF
 
29.7.2016Odluka o početku postupka nabave
29.8.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.10.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.12.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.12.2016Odluka o odabiru / poništenju
20.1.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja