Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0038684
Predmet:PN-T-436/14/TP, SPITIVANJE, UMJERAVANJE I OVJERAVANJE ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-436/14/TP
 
29.7.2014Odluka o početku postupka nabave
11.8.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.9.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.9.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.9.2014Odluka o odabiru / poništenju
17.10.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja