Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0027230
Predmet:KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-O-397/23-ŽF
 
14.6.2023Odluka o početku postupka nabave
30.6.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.7.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.8.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.8.2023Odluka o odabiru / poništenju
26.9.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja