Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0004393
Predmet:CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-169/17-ŽF
 
1.3.2017Odluka o početku postupka nabave
10.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
19.4.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja