Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0025022
Predmet:IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI INTERKONEKCIJSKOG PLINOVODA BOSILJEVO - KARLOVAC - LUČKO - ZABOK - ROGATEC PN-I-325/14-ŽF
 
8.5.2014Odluka o početku postupka nabave
20.5.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.6.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
1.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja