Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0010668
Predmet:PN-T-027/030/040/041/13/TP, ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA REGIJE TRANSPORTA PLINA PN-T-027/030/040/041/13/TP
 
29.1.2013Odluka o početku postupka nabave
7.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
7.5.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja