Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0051556
Predmet:USLUGE PODATKOVNOG POVEZIVANJA (VPN-L2-MPLS USLUGE) PN-Z-641/23-SP
 
30.11.2023Odluka o početku postupka nabave
7.12.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.12.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.1.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.1.2024Odluka o odabiru / poništenju
13.2.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja