Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0017594
Predmet:PN-T-437/16/TP, SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD G 4 DO G 10 000 PN-T-437/16/TP
 
21.7.2016Odluka o početku postupka nabave
8.8.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.8.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.9.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.9.2016Odluka o odabiru / poništenju
13.10.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja