Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0013448
Predmet:IZMJEŠTANJE INSTRUMENTACIJE PN-T-101/15-MB
 
13.3.2015Odluka o početku postupka nabave
31.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.4.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.4.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
19.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja