Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 0058430
Predmet:Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regiji transporta plina zapadna Hrvatska PN-T-429/13-GB
 
26.6.2013Odluka o početku postupka nabave
1.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja