Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:NADOGRADNJA SISTEMSKE I BACKUP INFRASTRUKTURE 2022 PN-Z-205/22-MB
 
30.3.2022Odluka o početku postupka nabave
8.4.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
22.4.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
25.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.5.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
18.7.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja