Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S F22-0017833
Predmet:PN-P-502/17/TP, PRAVNE USLUGE PN-P-502/17/TP
 
22.8.2017Odluka o početku postupka nabave
30.8.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.9.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.9.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.9.2017Odluka o odabiru / poništenju
4.10.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Izmjena DON
Evidencijski broj u EOJN:2017/S F14-0018351

Ispravak, izmjena ili dopuna
Promjena roka otvaranja ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2017/S F14-0018393


Aktualna javna nadmetanja