Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0035220
Predmet:NABAVA NOVIH OSOBNIH I TERETNIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-Z-474/19-AB
 
2.8.2019Odluka o početku postupka nabave
6.9.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.10.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.10.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.10.2019Odluka o odabiru / poništenju
27.11.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja