Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0043812
Predmet:OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PO GRUPAMA, GRUPA A -654- ZAŠTITNA ODJEĆA, GRUPA B -655- ZAŠTITNA OBUĆA PN-Z-654-655/20-SP
 
27.11.2020Odluka o početku postupka nabave
8.12.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.1.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.3.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.3.2021Odluka o odabiru / poništenju
19.4.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja