Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0014776
Predmet:ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-SKU-373/16-ŽF
 
21.6.2016Odluka o početku postupka nabave
5.7.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.9.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.9.2016Odluka o odabiru / poništenju
3.11.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja