Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0023631
Predmet:REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA POSTOJEĆEG SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-505/18-AS
 
22.8.2018Odluka o početku postupka nabave
31.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.9.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.10.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.10.2018Odluka o odabiru / poništenju
8.11.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja