Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0020172
Predmet:SNIMANJE BESPILOTNOM LETJELICOM „DRONOM“ I INLINE INSPEKCIJA MAGISTRALNOG PLINOVODA BJELOVAR – DARUVAR DN 200 PN-I-282/22-LR
 
9.5.2022Odluka o početku postupka nabave
18.5.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.6.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.6.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.6.2022Odluka o odabiru / poništenju
22.7.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja