Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0020341
Predmet:PN-P-339/12/TP, NABAVA OSOBNIH VOZILA, VIŠE SREDNJE KLASE, PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-P-339/12/TP
 
11.5.2012Odluka o početku postupka nabave
16.5.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.6.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.6.2012Odluka o odabiru / poništenju
21.6.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
produženje roka otvaranja ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2012/S 014-0026925


Aktualna javna nadmetanja