Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0018372
Predmet:USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA po grupama kako slijedi: GRUPA A) 402- REGIJA JUŽNA HRVATSKA GRUPA B) 414- REGIJA SJEVERNA HRVATSKA GRUPA C) 420- REGIJA ZAPADNA HRVATSKA PN-T-402-414-420/16-AS
 
16.8.2016Odluka o početku postupka nabave
22.8.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.9.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.10.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.10.2016Odluka o odabiru / poništenju
2.12.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja