Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0017328.
Predmet:ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA TVRTKE PLINACRO PN-STU-236/19-AB
 
10.4.2019Odluka o početku postupka nabave
26.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
1.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja