Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0011954
Predmet:Nabava plinomjera interne potrošnje PN-T-116/14-GB
 
20.2.2014Odluka o početku postupka nabave
10.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
11.6.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja