Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0012201
Predmet:Godišnji servisni pregled i održavanje procesnih računala i pripadajućih sustava neprekidnih napajanja PN-T-015/13-ŽF
 
17.1.2013Odluka o početku postupka nabave
12.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.4.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.4.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.6.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja