Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 015-0001225
Predmet:USLUGE SISTEMSKE I KORISNIČKE PODRŠKE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRIMAVERA PN-UP-704/14-MM
 
28.11.2014Odluka o početku postupka nabave
15.1.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.1.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.1.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.1.2015Odluka o odabiru / poništenju
12.2.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja