Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0010298
Predmet:PN-T-134/14; ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA; PN-T-134/14-VLB
 
18.2.2014Odluka o početku postupka nabave
28.2.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.3.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
14.5.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja