Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: N-05-V-123052-110610
Predmet:REPARATURA I ODRŽAVANJE KUGLASTIH I KONUSNIH VISOKOTLAČNIH SLAVINA PN-T-219/10-LR
 
15.6.2010Odluka o početku postupka nabave
15.6.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.7.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.7.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.7.2010Odluka o odabiru / poništenju
13.10.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja