Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PN-I-065/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 bar PN-I-065/18/TP
 
30.1.2018Odluka o početku postupka nabave
29.3.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
4.5.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
7.5.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
27.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Promjena roka za dostavu ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2018/s f14-0014942

Ispravak, izmjena ili dopuna
Promjena roka za dostavu ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2018/SF14-0027393

Ispravak, izmjena ili dopuna
Promjena roka za dostavu ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2019/S F14-0001091

Ispravak, izmjena ili dopuna
Promjena roka za dostavu ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2019/S F14-0009368


Aktualna javna nadmetanja