Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA PN-T-586/20-SP
 
20.10.2020Odluka o početku postupka nabave
28.10.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
28.10.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
4.11.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
9.11.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.12.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.12.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.12.2020Odluka o odabiru / poništenju
25.1.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja