Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0020983
Predmet:PROCESNI PLINOVI I CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-314/21-DT
 
20.5.2021Odluka o početku postupka nabave
1.6.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.6.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.7.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
19.8.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja