Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S F15-0041642
Predmet:Servisiranje i ovjeravanje plinomjera od G 10 do G 4000 PN-T-561-20-LR
 
Odluka o početku postupka nabave
19.11.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.11.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.11.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.11.2020Odluka o odabiru / poništenju
28.12.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja