Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-33-M-112697-290311
Predmet:USLUGE PRIBAVLJANJA POMOĆNOG OSOBLJA ZA POSLUŽIVANJE HRANE I PIĆA PN-P-227/228/11-MB
 
29.3.2011Odluka o početku postupka nabave
30.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.4.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.4.2011Odluka o odabiru / poništenju
3.6.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja