Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S0F5-0014983
Predmet:PN-Z-189/19/TP, EAS PRETPLATA NA MICROSOFT PRODUKTE PN-Z-189/19/TP
 
Odluka o početku postupka nabave
12.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
6.6.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja