Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0075836
Predmet:RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-516/13-ŽF
 
30.8.2013Odluka o početku postupka nabave
6.9.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.9.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.10.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.10.2013Odluka o odabiru / poništenju
31.12.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja